Storage

Storage van energie: specialisme van Vlaamse vestiging van Unique Lights

Op basis van innovatieve batterijopslagsystemen kunt u de energie die u zelf opwekt ook zelf opslaan. Immers, u investeerde in fotovoltaïsche zonnepanelen met de bedoeling om zelfvoorzienend te zijn, maar de meeste zonnestroom wordt in de middag opgewekt wanneer u niet thuis bent. De stroompiek vloeit dus naar het openbaar net.

Storage van energie: specialisme van Vlaamse vestiging van Unique Lights

Hoe kan ik efficïent energie opslaan die ik zelf opwek?

 

Meer en meer huizen worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen om zo zelfvoorzienend te zijn en een lagere energiefactuur te betalen. Alleen zijn we vaak tijdens de dag niet thuis en verbruiken we dus ook weinig van de opgewekte energie. De te veel aan geproduceerde groene stroom zoekt zijn weg naar het net. Om de zonnestroomproductie goed en efficiënt te beheren is het aangewezen om met een batterijsysteem te werken.

De belangrijkste voordelen van batterijsystemen op een rij

Het verbruik verschuiven

U investeerde in fotovoltaïsche zonnepanelen met de bedoeling om zelfvoorzienend te zijn, maar de meeste zonnestroom wordt over de middag opgewekt wanneer u niet thuis bent. De stroompiek vloeit dus naar het openbaar net.
Dankzij het batterijsysteem kan u het tijdstip van productie van elektriciteit verschuiven naar een later tijdstip, namelijk ’s avonds (voor het gezin) en ’s nachts (voor de elektrische auto).


Ook voor de elektriciteitsnetbeheerder is dit voordeel meer dan welkom. Minder stroom die geïnjecteerd wordt in het net op laag verbruik tijdstippen heeft als voordeel dat de netbeheerder het onevenwicht niet hoeft te compenseren, wat de stroomprijzen niet doet schommelen.

Slim afregelen

Door slimme huishoudtoestellen intelligent aan te sturen kan men het tijdstip waarop deze automatisch wordt ingeschakeld kiezen. De intelligente vraagsturing van het energiebeheersysteem ontlast hiermee de batterijen en verlengt hun levensduur.