Energietransitie

In 2020 moet België één van de duurzaamste landen van Europa zijn. U levert samen met ons een aandeel!

Energietransitie 2020 is een beleidsplan van de Belgische overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet België in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn.

.

Doel: volledig duurzame energievoorziening

Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 (CCS) en elektrisch vervoer.

 

Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14.
Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen.
Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.